Al 2300! sport en buurtlocaties aan de slag met JOGG-Teamfit

Al 2300! sport en buurtlocaties aan de slag met JOGG-Teamfit

Linda Schonewille - Manager Gezonde Omgeving (Sport en Vrije Tijd)


 

Om een verandering in levensstijl teweeg te brengen, hebben we de expertise van Het Onderzoekshuis ingeschakeld. Het verkrijgen van inzicht in de behoeften van mensen is cruciaal om gedragsverandering te bewerkstelligen.

 

Wat is JOGG-Teamfit?

Teamfit is al jaren een werkwijze van JOGG waarmee zij zich inzet voor een gezondere sport-, buurt- en vrijetijdsomgeving, onder andere door het voedingsaanbod gezonder te maken. Daarnaast is er aandacht voor de thema’s rookvrij en verantwoord alcoholgebruik binnen de sportomgeving.

Linda Schonewille, manager gezonde omgeving bij JOGG, werd geïnterviewd als vervolg op een eerder interview (link). Haar motivatie is bij te dragen aan de missie van JOGG, namelijk het bevorderen van een gezondere leefomgeving voor kinderen en jongeren. JOGG zet zich in voor een ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven.

Diensten en coaches

JOGG bouwt aan een lokaal, landelijk en internationaal werknet om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.

Om JOGG-Teamfit tot een succes te maken, heb je diverse samenwerkingen nodig in het land en daarnaast mensen die helpen met de implementatie van een gezondere omgeving,” beaamt Linda. Als gemeenten besluiten om aan de slag te gaan met de werkwijze JOGG-Teamfit, gaan zij nauw samenwerken met de JOGG-Teamfit coach. De JOGG-Teamfit coach helpt sportlocaties, buurtlocaties, sportevenementen, vrijetijdslocaties, gemeente- en provinciehuizen om in de kantine/ horeca gezondere opties mogelijk te maken. JOGG begon oorspronkelijk met 8 JOGG-Teamfit coaches; inmiddels zijn het er 24 en hiermee hebben we landelijke dekking.”

JOGG-Teamfit bij sport-  en buurtlocaties

De samenwerking met Het Onderzoekshuis begon met kwalitatief onderzoek in opdracht van JOGG bij 25 sportverenigingen en sportaccommodaties in de gemeente Zwolle om te kijken waar de kansen lagen om JOGG-Teamfit  in te zetten. Later werd er aanvullend landelijk een verdiepend vervolgonderzoek gedaan onder sportkantines en werd er ook onderzoek gedaan onder kinderboerderijen, speeltuinen en buurthuizen voor een gezonder aanbod in de buurt.

 

We hadden in beginsel nooit gedacht dat we zoveel uit de onderzoeken zouden halen. Omdat na het onderzoek bleek dat we er zoveel aan hadden, besloten we ook onderzoek te laten doen voor de buurtlocaties’. Door het onderzoek weet je hoe je de doelgroep mee kan krijgen en wie daarover het beste kan beslissen. Door de onderzoeken kunnen we ons lokale Werknet ook verder helpen”is ons lokale Werknet ook anders ingericht.

Doel van de onderzoeken

Linda geeft aan dat het doel van de onderzoeken divers was. Het eerste onderzoek was meer gericht op de productontwikkeling, om de ontwikkelde producten te pre-testen en voor de branding. Maar daarnaast wordt het onderzoek ook ingezet om meer inzicht te krijgen in de verschillende fases van gedragsverandering die je tegenkomt. Uiteindelijk hebben we hiermee meer interne bewustwording gecreëerd ten aanzien van de diverse fases (link) waar mensen in kunnen verkeren, alsmede handelingsperpectief kunnen bieden voor het lokale werknet.

Al 2300 sport en buurtlocaties aan de slag met JOGG-Teamfit

“Om de mensen te bereiken werden de inzichten uit het onderzoek intensief gebruikt en dit heeft ertoe geleid dat de huidige communicatiemiddelen van JOGG-Teamfit in de afgelopen jaren steeds meer zijn aangepast op basis van de behoeften van de doelgroep. En het gaat goed, meldt Linda, want in 2023 zijn 2.300! sport en buurtlocaties  al aan de slag met JOGG-Teamfit. Dat ligt iets onder de doelstelling, maar Corona heeft roet in het eten gegooid omdat alles stil lag.”

Training

JOGG-Teamfit coaches en JOGG-regisseurs in het land kunnen deelnemen aan een training die door Het Onderzoekshuis wordt gegeven. Dit zijn praktische trainingen om de regisseurs en coaches te trainen hoe ze kunnen inspelen op de behoeften van de mensen die werkzaam zijn in gezonde omgevingen.

De trainingen geven de JOGG-regisseurs en JOGG-Teamfit coaches achtergrondkennis om het gesprek aan te gaan met een locatie in het land. Bewustwording is het begin; het begrijpen van gedrag, waarom mensen wel en niet doen wat ze doen. Waarom gaat het bij de ene makkelijker? De JOGG-Teamfit coaches en JOGG-regisseurs zijn getraind om verschillend gedrag te herkennen en in te spelen op de behoeften van de doelgroep. In de aanpak die wij vanuit JOGG-Teamfit hanteren, komen in alle aspecten de resultaten van het social marketingonderzoek terug.”

Waarom Het Onderzoekshuis

“Ik ken Het Onderzoekshuis en Tessa al jaren, en de samenwerking is altijd fijn. We passen bij elkaar. De lijnen zijn kort, en de inzichten zijn praktisch en hierdoor makkelijk toepasbaar in onze uitingen. Ook de trainingen zijn waardevol omdat je hetgeen je er leert meteen in de praktijk kunt toepassen.”

 

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.