Menselijke maat vereist kwalitatieve zachte data

Menselijke maat vereist kwalitatieve zachte data

Op 23 juni waren wij op de Dag van de Publieke Dienstverlening. Een dag waarin wij geluiden hoorden als:

  • De burger moet aan het woord
  • Geen overheid, beleid en burger, we zijn één
  • De overheid moet ten dienste van de burgers opereren

Een mooi streven om te gaan handelen met de menselijke maat. Handelen vanuit de menselijke maat houdt namelijk in dat er begrip is voor de unieke omstandigheden en context van mensen en hierop afgestemde beslissingen neemt.

Mensen zijn geen nummers

Een overheid die handelt met de menselijke maat is erop gericht om diensten en beleid aan te bieden die aansluiten bij de behoeften en waarden van de mensen. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor maatwerk, flexibiliteit en individuele beoordelingen waardoor ze niet langer worden gereduceerd tot cijfers of statistieken maar een persoonlijke en respectvolle behandeling krijgen.

Werk aan de winkel voor de overheid

De overheid staat voor een uitdaging. Na gebeurtenissen zoals de toeslagaffaire, waarbij het vertrouwen van veel burgers ernstig is geschaad, heeft de overheid een belangrijke taak voor zich liggen. Handelen vanuit de menselijke maat is cruciaal om dit vertrouwen te herstellen. Het opbouwen van vertrouwen vereist empathie, transparantie en het serieus nemen van de belangen van mensen. Er is nog veel werk te doen maar de wil is er in ieder geval. 

Een langdurig en complex proces, maar niet onhaalbaar

Een positieve relatie tussen burgers en overheid is van belang voor een goed functionerende samenleving.

Het bereiken van de menselijke maat is geen eenvoudige taak en een langdurig proces, waarin kleine stappen moeten worden gezet. Het vergt voortdurende inspanningen en een cultuurverandering binnen de overheid zelf. Het vereist het vereenvoudigen van procedures en het bevorderen van burgerparticipatie. Het vraagt om ambtenaren die niet alleen hun taken uitvoeren, maar ook begrip tonen voor de uitdagingen en behoeften van de burgers. Het vraagt om te luisteren naar mensen wat ze nodig hebben, zodat je waarde kunt bieden die aansluit op behoeften.

In gesprek met mensen helpt!

Kwalitatieve zachte data genereer je door met een groep mensen in gesprek te gaan. Je creëert een waardevolle bron van informatie met inzicht over ervaringen, perspectieven en behoeften van mensen in relatie tot een maatschappelijke vraagstuk. Het gebruik van kwalitatieve data helpt om de menselijke maat in praktijk te brengen op een manier die aansluit bij wat mensen echt willen. 

Kwalitatieve data versus kwantitatieve data

Veel beleidsmakers en andere professionals zijn gewend om te vertrouwen op kwantitatieve data. Deze data bieden meetbare en statistisch analyseerbare informatie, wat als veilig en betrouwbaar wordt beschouwd. Echter biedt dit vaak geen diepgaand begrip van de belevingswereld, houding, kennis en gedrag van mensen met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken.

‘Kwalitatief onderzoek is beleidsmatig wat zachter, er zitten geen hele harde cijfermatige aanbevelingen in. Beleidsmatig vond ik dat ingewikkeld en wat komt hier dan uit voor resultaten? Maar ik ben om! Je maakt het vraagstuk uiteindelijk heel goed inzichtelijk door met mensen in gesprek te gaan. Hier draait het om’ – beleidsmaker gemeente Rotterdam

Kwalitatief onderzoek, in gesprek met de doelgroep, vormt een waardevolle aanvulling op kwantitatieve data en helpt bij het verkrijgen van inzicht over wat mensen drijft om tot gedragsverandering over te gaan.

Meer weten over marketing voor maatschappelijke vraagstukken?

Vond je dit artikel leuk?

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.