Het stimuleren van digitale vaardigheden onder werkzoekenden

Het stimuleren van digitale vaardigheden onder werkzoekenden

Denise van Wijk, projectmedewerker digitale dienstverlening

 

Door social marketing weten we aan welke knoppen we moeten draaien om iemand te laten participeren. Het levert concrete handvatten op om werkzoekenden te helpen in hun weg naar werk met de benodigde digitale vaardigheden. En het helpt voor het opstellen van beleid en de programmering. Social marketing leert ons goed om naar de werkzoekenden te luisteren en uit te vinden wie er moeten participeren om het project tot een succes te maken.

 

Denise van Wijk is projectmedewerker bij de Gemeente Rotterdam binnen de afdeling Instrumentenhuis. Het grootste vraagstuk waar Denise zich samen met haar team mee bezighoudt, is hoe zij digitale arbeidsontwikkeling van werkzoekende Rotterdammers mogelijk kunnen maken. De vraag: “hoe maken we de werkzoekende Rotterdammer digitaal vaardiger?” stond centraal in het onderzoek. 

Het stimuleren van digitale vaardigheden onder werkzoekenden

Om mee te kunnen doen in de maatschappij en werk te kunnen vinden, is het belangrijk om digitaal aangehaakt te zijn. Helaas is dit voor veel mensen lastig, waardoor zij buitengesloten raken. Het team zet zich in om Rotterdammers digitaal inclusiever te maken, waardoor zij betere aansluiting vinden en kunnen participeren. Dit gebeurt door bestaande initiatieven en netwerken binnen de gemeente Rotterdam te verbinden en door nieuwe initiatieven te initiëren. Hierin richten zij zich op drie pijlers. Beschikken werkzoekenden over de juiste middelen (laptop en internet), hebben zij voldoende vaardigheden om hiervan gebruik te maken en is er geschikt digitaal aanbod om daadwerkelijk aan de slag te gaan met arbeidsontwikkeling?

Wat hebben werkzoekende Rotterdammers nodig?

De eerste vragen die bij dit complexe vraagstuk opkwamen bij Denise en haar collega’s waren: Wat hebben de werkzoekende Rotterdammers nodig? Hoe kijken zij zelf aan tegen digitale inclusie? Op welke manier kunnen we hen zo goed mogelijk faciliteren om de kans op werk te vergroten en hoe motiveren we ze om daadwerkelijk aan de slag te gaan om digitaal aangehaakt te worden of blijven? 

“Na het stellen van deze vragen sloeg ik meteen de brug naar social marketing. Ik had eerder samengewerkt met W&I Group (nu: Het Onderzoekshuis) en ik heb positieve ervaringen met deze werkwijze. Social marketing was nog redelijk onbekend binnen mijn afdeling en juist omdat wij de werkzoekenden willen leren kennen, hun behoeften willen weten en daarop aanhaken en aangehaakt blijven, zag ik een kans om deze manier van onderzoek weer in te zetten.”

 

Het onderzoek gaf waardevolle inzichten. Inzichten die we nu meenemen in een Proeftuin die wij opstarten en waarbinnen we digitale inclusie van werkzoekenden vergroten. Het belangrijkste inzicht is dat het van belang is om niet alleen te denken in termen van ‘computers beschikbaar stellen’. Het is een combinatie met het aanleren van vaardigheden op wijkniveau, goedkoop toegang bieden tot het internet, het aanbieden van training op het niveau van de werkzoekende en toegang geven tot een helpdesk. Op deze manier haal je zoveel mogelijk barrières bij de werkzoekende weg om digitaal aan de slag te gaan.

Toekomstplannen

Naar aanleiding van inzichten uit het onderzoek wordt een schaal ontwikkeld waarin de ontwikkeling van digitale vaardigheden van werkzoekenden worden bijgehouden. Deze schaal is gebaseerd op het gebruik van een computer of laptop. Het doel van de schaal is om informatie te genereren over de werkzoekende Rotterdammers. Ook om het aanbod, om werkzoekenden digitaal vaardig(er) te maken, af te stemmen op deze schaal. De schaal kent vijf niveaus en maakt maatwerk mogelijk.

De Proeftuin

Er start een Proeftuin, een pilot onder Rotterdamse werkzoekenden, in de tweede helft van 2022. Binnen de Proeftuin zullen deelnemers de beschikking krijgen over een refurbished leenlaptop. Dit wordt gecombineerd met ondersteuning om digitaal vaardig(er) te worden. De motivatie van werkzoekenden speelt tijdens deze Proeftuin een belangrijke rol, want motivatie is een belangrijk uitgangspunt voor deelname en succes. De Proeftuin loopt minstens een jaar. Monitoring gedurende dit jaar is belangrijk om te kijken of de aanpak en werkwijze aansluiten bij de behoefte van de werkzoekende. Waar nodig zal worden bijgestuurd. 

Partners

Samenwerking met partners is belangrijk om de Proeftuin succesvol te laten zijn. Met de Alliantie Digitaal Samenleven wordt intensief samengewerkt. Deze organisatie bundelt krachten van maatschappelijke organisaties, bedrijven en ervaringsdeskundigen om iedereen in de digitale samenleving mee te laten doen en mee te laten tellen. Ook andere partners die zich begeven in de wereld van digitale inclusie zijn belangrijke inspiratiebronnen voor de Proeftuin. Onderling delen deze partners veel kennis en ervaring uit.

 

Delen met collega’s en partners

Na het onderzoek vond er nog een interactieve kennissessie plaats met W&I Group (nu: Het Onderzoekshuis). Een onderzoek is nuttig, maar Denise en haar team zijn zich bewust dat het succes valt of staat met een integrale samenwerking tussen de partners en afdelingen en de mate waarin er aansluiting is op de belevingswereld van de werkzoekende Rotterdammers voor wie zij het uiteindelijk doen. 

“Het onderzoek laat duidelijk zien dat het aansluiten bij (onvermoede) emoties van werkzoekenden een veel grotere succesfactor is dan de beschikbaarheid van laptops. Tijdens de interactieve kennissessie merkte ik dat de uitkomsten van het onderzoek ook een eye-opener waren voor veel collega’s en ervoor zorgde dat ze eigen aannames lieten varen en niet langer vanuit hun eigen referentiekader dachten. Dat was mooi om te zien. Ik adviseer andere organisaties dan ook zeker om social marketing in te gaan zetten op het moment dat er een vraagstuk ligt, waarbij de input van de groep mensen over wie het gaat bepalend is voor de vorm waarin een oplossing wordt geboden.”

Heb je te maken met maatschappelijke vraagstukken en wil je een keer vrijblijvend sparren hierover?

Wij helpen je graag! 

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.