Onderzoeksmethodes

Door middel van semi-gestructureerde diepte-interviews, focusgroepen en associatief onderzoek wordt inzicht verkregen in de dieperliggende ideeën, motivaties en barrières.

Onderzoekshuis - Tessa de Groot - Lucy Schreutelkamp
Rechtdoor - Wij gaan in gesprek met jouw doelgroep.

Diepte-interviews

Door middel van semi-gestructureerde interviews wordt inzicht verkregen in de dieperliggende ideeën, motivaties en barrières. Dit betreft een semi-gestructureerde interviewtechniek waarbij inzicht verkregen wordt in de bewuste en onbewuste houding en het gedrag van de doelgroep. De attitude, emotie, cognitie en sociale invloed worden hierbij onderzocht.

Focusgroepen

Door middel van discussies in kleine groepen wordt inzicht verkregen in de sociale normen, sociale dynamiek en opvattingen. Daarbij wordt in kaart gebracht in welke mate sociale druk een rol speelt bij het nemen van beslissingen. De associatie met onderwerpen en stellingen staan hierbij centraal, waardoor de belevingswereld van de doelgroep in kaart wordt gebracht.

Associatief onderzoek

Associatief onderzoek is een middel om inzicht te verkrijgen in dieperliggende emotionele beslissystemen rondom het thema. Tevens sluit het goed aan bij een doelgroep die de Nederlandse taal minder goed machtig is, vanwege het visuele karakter. Het associatief onderzoek vormt een onderdeel van de diepte-interviews en de informele groepsinterviews. Binnen het onderzoek kunnen communicatiemiddelen in het kader van het onderzoek worden voorgelegd aan de doelgroep. De wijze waarop het associatief onderzoek ingezet kan worden is ten alle tijden in overleg met de opdrachtgever.

Wilt u meer inzicht krijgen in de leefwereld van uw doelgroep?

Of wilt u weten op welke wijze uw doelgroep het best bereikt kan worden?

Kijk hier voor meer informatie over:

Onderzoekshuis Doelgroeponderzoek

Doelgroeponderzoek

Onderzoekshuis Pretesting

Pretesting

Onderzoekshuis Nulmeting Evaluatie

Nulmeting & evaluatie

Onderzoekshuis Onderzoek

Literatuuronderzoek

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.