Doelgroeponderzoek

Het Onderzoekshuis hanteert de principes van sociale marketing om inzicht te krijgen in de achterliggende redenen en drijfveren van de doelgroep. Wij doen dit door marketingconcepten en -technieken toe te passen op maatschappelijke vraagstukken met als doel gedragsverandering te realiseren. Daarvoor is diep inzicht in de leefwereld van de doelgroep nodig om te bepalen wat een doelgroep motiveert of juist tegenhoudt. Wij brengen de achterliggende overtuigingen van uw doelgroep in kaart.

Onderzoekshuis - Tessa de Groot - Lucy Schreutelkamp
Rechtdoor - Wij gaan in gesprek met jouw doelgroep.

Focus op gedragsverandering

Ons onderzoek onderscheidt zich door de focus op gedragsverandering. Dit gaat verder en dieper dan kennisoverdracht. Gedrag veranderen is niet gelijk aan het vergroten van kennis: weten betekent niet automatisch doen. Herinneringen, ervaringen en associaties met een bepaald onderwerp opgeslagen in ons brein. Dit is vaak op onbewust niveau en wordt pas geactiveerd op het moment dat men geconfronteerd wordt met een bepaalde actie.

Probleemstelling

Het startpunt in onze werkzaamheden is het kaderen van het probleem. Wat houdt het probleem  precies in? Wie is de doelgroep? En welk gedrag willen we specifiek veranderen bij de doelgroep? Dit brengen we in de eerste fase in kaart met een onderzoekskader. Het onderzoekskader vormt de basis voor het doelgroeponderzoek.  Dit onderzoek  is de basis voor een strategie en aanpak. 

Kwalitatief onderzoek

Wij voeren kwalitatief onderzoek uit. Dit houdt in dat ons onderzoek geen kwantitatieve gegevens oplevert. Wij brengen in kaart welke ervaringen en opvattingen mensen doen besluiten om gedrag positief te veranderen.

Wilt u meer inzicht krijgen in de leefwereld van uw doelgroep?

Of wilt u weten op welke wijze uw doelgroep het best bereikt kan worden?

Kijk hier voor meer informatie over:

Onderzoekshuis - Onderzoekmethodes

Onderzoeksmethodes

Onderzoekshuis Pretesting

Pretesting

Onderzoekshuis Nulmeting Evaluatie

Nulmeting & evaluatie

Onderzoekshuis Onderzoek

Literatuuronderzoek

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.